järgmine slaid nuppeelmine slaid nupp

Üldinfo

Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
  1. Müügitingimused kehtivad Roku.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Roku OÜ (edaspidi Veebipood Roku.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest Roku.ee toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3. Veebipood Roku.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse lehel roku.ee.
 2. Hinnainfo
  1. Kõik Veebipoes Roku.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 30 euro, lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile ning paki suurusele (SmartPOST pakiautomaat alates 2,39 eurot; Omniva pakiautomaat alates 2,60 eurot; DPD pakipood alates 3,90 eurot; DPD kullerteenus alates 4,21 eurot - maksimaalne hind sõltub paki kaalust).
  3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja veebipood Roku.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  5. Veebipood Roku.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebipood Roku.ee veebilehel.
 3. Tellimuse vormistamine 
  1. Toodete tellimiseks ei pea ennast Veebipood Roku.ee kasutajaks registreerima.
  2. Valige soovitud tooted, lisage tooted ostukorvi ning määrake kogused.
  3. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Edasi kassasseˮ.
  4. Kassa lehel täitke nõutud andmeväljad ja vajutage lingile "Vali transport". Transpordi valiku lehel palun valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile "Kinnita tellimus". Tellimuse kinnitamise lehel veenduge kuvatavate andmete õigsuses, valige makseviis ja vajutage lingile „Edasi maksmaˮ. Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma.
  5. Märkige nõutud andmed ja leheküljel, kus kinnitate tellimuse täitke lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja korrektsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  6. Veebipoes Roku.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 8:00−17:00.
 4. Müügilepingu jõustumine
  1. Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood Roku.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood Roku.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija kohustub Veebipood Roku.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
  2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipood Roku.ee pangakontole.
 5. Kohaletoimetamine
  1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood Roku.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipood Roku.ee pangakontole.
  3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  4. Veebipood Roku.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood Roku.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 6. Tagastamisõigus 
  1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus e-posti aadressile info@roku.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  4. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Veebipood Roku.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
  5. Veebipood Roku.ee tagastab Tarbijale taganemisavalduse ning toodete kättesaamisel tagastatud Toodete eest lepingu alusel tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale. Veebipood Roku.ee ei tagasta transporditasu rohkem kui odavaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud kättetoimetamise tasu. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis Veebipood Roku.ee tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Veebipood Roku.ee tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, et Tellija poolt tagastatud tooted on tagastatud. Veebipood Roku.ee tagastab Tarbijale kättetoimetamise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega toode.
 7. Vääramatu jõud
  1. Veebipood Roku.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood Roku.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
 8. Isikuandmete kaitse ning töötlemine
  1. Veebipood Roku.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
  2. Tarbija annab Veebipoes Roku.ee andmeid sisestades vastava nõusoleku Veebipood Roku.ee’l koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  3. Veebipood Roku.ee’l on õigus kasutada Tarbija aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale. Veebipood Roku.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Siinkohal tuleb silmas pidada Veebipood Roku.ee leheküljel Tarbijatele toodete ning teenuste müüki ja personaliseeritud pakkumisi.
  4. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
  5. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
  6. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Veebipood Roku.ee’l ligipääs.
 9. Pretensioonide esitamise kord
  1. Veebipood Roku.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale. Kuue kuu jooksul toote Tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral pöörduda veebipood roku.ee poole 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Antud pretensiooniga palume esitada arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti, tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon ning toote tingimusele mittevastavuse või puuduse kirjeldus.
  2. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  3. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood Roku.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood Roku.ee.
  4. Veebipood Roku.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  6. Tarbijal on õigus nõuda Veebipood Roku.ee’lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipood Roku.ee’l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, roku.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi. 
 10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  1. Kui Veebipood Roku.ee.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus roku.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.
Sharing is caring

ROKU uudised

Liitu Roku Uudiskirjaga